Action Padel - Mindre filer-46.jpg

VAD STÅR ACTIONPADEL FÖR?

Låt oss presentera bakgrunden till mötesplatsen som vi vill skapa.

VERKSAMHETSIDÉ

Actionpadel vill skapa en verksamhet som för människor samman. En naturlig mötesplats för vänner och familj. Ålder, kön eller vart du är född  spelar oss ingen roll.

Ljus i mörkret

VÄRDEGRUND

Skapa bästa förutsättningarna för att ge så många som möjligt chansen att spela, så länge som det bara går!

Vår idrott är social och ska ge glädje och gemenskap där vi värnar om ett livslångt idrottande. Verksamheten inspireras i enlighet med "Idrotten Vill. Strategi 2025 Svensk idrott - Världens bästa och FN:s Konvention om Barnets rättigheter"

vågor

FILOSOFI

Actionpadel ser att en stor del i en individs framgång är att vi placerar människan i centrum. Genom positiv inställning genom hela sitt idrottande och lärandeprocess utvecklas individer och grupper. Vi tror att individer med inre motivation & glädje är de som fortsätter idrottandet längst. För att utveckla en komplett idrottare behöver spelarens utveckla förmågor som är viktiga ute i livet. Det är viktigt att tränare & ledare är involverade och hjälper spelaren framåt. En positiv attityd till idrott och lärande tro vi bidrar till högre engagemang, glädje och en bättre utvecklingskurva för spelaren.
Ha roligt, tydliga mål, framgångskriterier och att göra lärandet synligt är nyckelkomponenter för att få engagerade spelare. Skapar vi en rolig och stimulerande miljö med glädje och gemenskap får vi en bra grund för livslångt idrottande.

MILJÖ

För oss är det otroligt viktigt att allt som Actionpadel är involverat i, utgår från att miljön ska värnas.

Byggnationen av vår hall, både utvändigt- och invändigt, har skett med största möjliga miljöhänsyn. Hela anläggningen drivs av solceller på taket padeln kommer att spelas på 100% förnybar energi. Anläggningen är självförsörjande, och besökare kommer att kunna följa elproduktion och konsumtion från digital skärmar i lobbyn. Laddstolpar till elbilar kommer att finnas på parkeringen utanför hallen.

Allt Actionpadel gör i sin verksamhet har alltid botten i ett långsiktigt miljötänk för att värna om framtida generationer.