AKADEMISPONSOR

Sveriges största Padelförening för barn och ungdomar

Föreningens storlek kommer bli ett resultat av vårt mångåriga och långsiktiga arbete, där barn och ungdomspadel är vårt ursprung och kärverksamhet.


Hos oss är det viktigast att ha roligt och utvecklas. Vi strävar att alla ska tycka att padel är det naturliga valet för idrottande.

IMG_4235.jpg
IMG_4235.jpg

Bilder AP.009.jpg
Bilder AP.009.jpg

Bilder AP.007.jpg
Bilder AP.007.jpg

IMG_4235.jpg
IMG_4235.jpg

BARN, UNGDOMAR OCH PADEL

Föreningens storlek kommer bli ett resultat av vårt mångåriga och långsiktiga arbete, där barn och ungdomspadel är vårt ursprung och kärnverksamhet.

Hos oss är det viktigast att ha roligt och utvecklas. Vi strävar att alla ska tycka att padel är det naturliga valet för idrottande.

människor går

UTVECKLINGSMODELL

Gör det möjligt för alla att utvecklas och lyckas. På sin nivå, utifrån sina förutsättningar. För att nå dit krävs att alla vi som leder padel, oavsett roll, måste anamma Utvecklingsmodell och låta det styra vår idrottsliga verksamhet. Det baseras på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder snarare än kronologisk ålder.
Att skapa samhällsmedborgare med en hälsosam livsstil och ett livslångt intresse för idrott är det absolut viktigaste uppdraget för idrottsrörelsen. Föreningsfostran bygger på principerna att alla ska vara med, känna delaktighet och kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

PADELUTVECKLING

Action Padel vill ligga i framkant inom padelutveckling. Ambitionen är att få en mer lärande miljö på träningarna där tränare synliggör lärandet och bidrar till att spelarna tar djupare ansvar och aktivt är med och påverkar sin utveckling och framtid.
Uppföljning, bedömning och utvärdering av kunskapsutvecklingen är sedan det som leder till kraften i återkopplingen.

Clifftop Yoga